Coaches

Dick Hartung

Head Coach

Contact Coach Hartung
dick.hartung@bc3.edu
724.287.8711 x8280

 

Kathy Wood

Assistant Coach

Contact Coach Wood
kathy.wood@bc3.edu
724.287.8711 x8281